Đối tác
KHU ĐÔ THỊ MÊKONG CITY
Tiến độ

Đã hoàn thiện một số block nhà, đang xây dựng các block kế tiếp.

Mekong city
Mekong city
Mekong city
Mekong city
Mekong city
Mekong city
Mekong city
Mekong city

Hotline

0939.30.78.98